Pojo nedir?

POJO (Plain Old Java Object), Java’nın Özel Olmayan Nesneleri anlamına gelir. Diğer sınıflardan veya frameworklerden herhangi bir özel bağımlılığı veya mirası olmayan Java sınıfını ifade eder.

POJO, özel alanlara, getter ve setter yöntemlerine sahip basit bir Java nesnesidir. Verileri bir Java nesnesi olarak temsil etmenin ötesinde herhangi bir özel davranışı veya işlevi yoktur.

Java Spring’de POJO, Spring tabanlı bir uygulamanın belkemiğini oluşturan nesneler olan bean oluşturmak için kullanılmaktadır. Bean, onları oluşturmaktan, yapılandırmaktan ve bağımlılıklarını enjekte etmekten sorumlu olan Spring kapsayıcısı tarafından yönetilmektedir.

Burada basit bir POJO sınıfının bir örneği verilmiştir:

public class Person {
 private String name;
 private int age;

 // No-argument constructor
 public Person() {
 }

 // Constructor with arguments
 public Person(String name, int age) {
  this.name = name;
  this.age = age;
 }

 // Getter and setter methods
 public String getName() {
  return name;
 }
 public void setName(String name) {
  this.name = name;
 }
 public int getAge() {
  return age;
 }
 public void setAge(int age) {
  this.age = age;
 }
}
pojo nedir

POJO’lar genellikle Java uygulamalarında basit veri aktarım nesneleri veya basit etki alanı nesneleri olarak kullanılmaktadır. Basittirler, anlaşılması kolaydır ve verileri bir Java nesnesi olarak temsil etmenin ötesinde herhangi bir özel bağımlılıkları veya işlevleri yoktur.

POJO’lar, bakımı ve anlaşılması daha kolay olduğu için genellikle özel bağımlılıkları veya kalıtım ilişkileri olan daha karmaşık sınıflar yerine tercih edilir. Herhangi bir özel bağımlılıkları veya gereksinimleri olmadığı için daha geniş bağlamlarda da kullanılabilirler.

Umarım bu, Java’daki POJO kavramını netleştirmeye yardımcı olur!